"high placement" — Słownik kolokacji angielskich

high placement kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wysokie ustawienie
  1. high przymiotnik + placement rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    This was Louisiana's highest placement, and its first since 1994.

    Podobne kolokacje: