Hej, chcesz coś z eTutora?Złap rabat -40% na kurs angielskiego!SPRAWDŹ >>Zamknij

"office" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

office rzeczownik

rzeczownik + office
Kolokacji: 352
post office • box office • branch office • ticket office • executive office • tourist office • affairs office • Trademark Office • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
1. post office = urząd pocztowy, poczta, placówka pocztowa post office
2. box office = kasa biletowa (w kinie, w teatrze) box office
3. home office = główne biuro przedsiębiorstwa, siedziba spółki home office
  • Then I asked the home office to put me on the case.
  • The first floor is now used as a home office.
  • You can take it a step further by going green in your home office.
  • I worked from a home office before she was born and continue to do so.
  • Well, this is certainly one way to get your home office under control.
  • She moved the business into the home office for both personal and financial reasons.
  • Say you need a simple program for your home office or small business.
  • He wants the home office to think we really sold out to him!
  • We're thinking of moving our home office there next year.
  • There is a home office at one end of the kitchen.
4. branch office = biuro oddziału, ekspozytura branch office
5. ticket office = kasa biletowa, biuro biletowe ticket office
7. tourist office = biuro informacji turystycznej tourist office
10. Manhattan office = Manhattan biuro Manhattan office
13. corner office = biuro na rogu budynku corner office
16. newspaper office = redakcja gazety newspaper office
17. admissions office = biuro rekrutacji, dział rekrutacji (uczelni) admissions office
18. law office = kancelaria prawnicza law office
19. press office = biuro prasowe press office
20. sales office = biuro sprzedaży sales office
24. London office = Biuro londyńskie London office
26. league office = liga biuro league office
27. Chicago office = Chicagowskie biuro Chicago office
28. security office = biuro związane z bezpieczeństwem security office
29. estate office = biuro pośrednictwa sprzedaży nieruchomości, agencja nieruchomości, biuro nieruchomości estate office
35. business office = siedziba firmy, biuro firmy business office
36. city office = biuro miasta city office
37. Tax Office = Urząd skarbowy Tax Office
39. liaison office = biuro łącznikowe liaison office
40. satellite office = biuro satelitarne satellite office
41. company office = biuro spółki company office
42. War Office = Ministerstwo Wojny War Office
48. head office = główne biuro, centrala head office
50. welfare office = biuro darmowe welfare office
52. Government Accountability Office = instytucja kontrolna Kongresu USA Government Accountability Office
55. Boston office = Boston biuro Boston office
57. campaign office = kampania biuro campaign office
58. Commonwealth Office = Wspólnota Narodów Biuro Commonwealth Office
61. San Francisco office = San Francisco biuro San Francisco office
62. faculty office = wydział biuro faculty office
65. New York office = Nowy Jork biuro New York office
67. Home Box Office = Kasa biletowa domowa Home Box Office
68. party office = towarzyskie stanowisko party office
69. planning office = stanowisko planistyczne planning office
70. relations office = związki biuro relations office
71. Stationery Office = Biuro papiernicze Stationery Office
72. Justice Office = Sprawiedliwość Biuro Justice Office
73. Government Printing Office = drukarnia rządowa (w USA) Government Printing Office
74. FBI office = FBI biuro FBI office
76. United States Office = Stany Zjednoczone Biuro United States Office
77. Met Office = Met Office (narodowy serwis meteorologiczny w Wielkiej Brytanii) Met Office
78. church office = kancelaria kościelna church office
80. school office = biuro szkolne school office
81. Office of Communications = brytyjska instytucja państwowa kontrolująca rynek mediów Office of Communications
82. union office = biuro związkowe union office
85. registry office = urząd stanu cywilnego registry office
86. Copyright Office = Prawo autorskie Biuro Copyright Office
87. police office = komenda policji police office
88. Atlanta office = Atlanta biuro Atlanta office
89. printing office = biuro poligraficzne printing office
90. office of Governor = urząd Gubernatora office of Governor
91. office of mayor = urząd burmistrza office of mayor
93. Paris office = Biuro paryskie Paris office
95. NEW JERSEY GOVERNMENT OFFICE = NEW JERSEY URZĄD PAŃSTWOWY NEW JERSEY GOVERNMENT OFFICE
96. land office = wydział ksiąg wieczystych, hipoteka land office
97. production office = biuro produkcyjne production office
98. statistics office = urząd statystyczny statistics office
100. staff office = personel biuro staff office
office + rzeczownik
Kolokacji: 148
office building • office space • office tower • office worker • office manager • office complex • office suite • office holder • ...
office + czasownik
Kolokacji: 212
office issues • office investigates • office announces • office receives • office reports • office handles • office conducts • office says • ...
czasownik + office
Kolokacji: 358
assume office • leave office • take office • operate offices • seek office • house offices • hold office • contain offices • win office • ...
przymiotnik + office
Kolokacji: 240
administrative office • front office • regional office • central office • elective office • corporate office • statewide office • outer office • ...
przyimek + office
Kolokacji: 42
for office • in one's office • of one's office • to one's office • from one's office • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.