"mind" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

mind rzeczownik

rzeczownik + mind
Kolokacji: 15
Tue Jan Mind • mind of men • mind of people • master mind • group mind • ...
mind + rzeczownik
Kolokacji: 19
mind control • mind game • Mind Body Resource • mind reader • mind reading • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 4
1. mind game = gra umysłu mind game
3. Mind Body Resource = Umysł Zasób do ciała Mind Body Resource
  • Vignette StoryServer 6.0 Tue Jan 17 18:19:27 2012 Mind and Body Home Natural Remedies Stress Get Happier News Features Community Health.com Guide to Mind and Body Resources Why Take Alternative Medicines?
4. mind reader = osoba czytająca w myślach mind reader
mind + czasownik
Kolokacji: 185
mind races • mind wanders • mind reels • mind works • mind begins • mind turns • mind goes • mind keeps • mind seems • ...
czasownik + mind
Kolokacji: 282
change one's mind • make up one's mind • read one's mind • keep one's mind • cross one's mind • lose one's mind • take one's mind • ...
przymiotnik + mind
Kolokacji: 210
human mind • open mind • conscious mind • brilliant mind • right mind • public mind • young mind • best mind • great mind • ...
przyimek + mind
Kolokacji: 27
in mind • of mind • between mind • on one's mind • to one's mind • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.