"mind game" — Słownik kolokacji angielskich

mind game kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): gra umysłu
  1. mind rzeczownik + game rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    They want to keep you here for a couple more days just on mind games.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo