Jesienna promocja!Roczny kurs eTutor angielski -40%.SPRAWDŹ >>

"medieval" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

medieval przymiotnik

medieval + rzeczownik
Kolokacji: 319
medieval period • medieval castle • medieval Europe • medieval church • medieval history • medieval town • medieval literature • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 51
5. medieval Europe = średniowieczna Europa medieval Europe
9. medieval art = sztuka średniowiecza medieval art
10. medieval village = średniowieczna wieś medieval village
11. medieval England = średniowieczna Anglia medieval England
13. medieval city = średniowieczne miasto medieval city
14. medieval building = średniowieczny budynek medieval building
15. medieval world = średniowieczny świat medieval world
16. medieval era = średniowieczna era medieval era
18. medieval Bishop = średniowieczny Biskup medieval Bishop
19. medieval wall = średniowieczna ściana medieval wall
23. medieval fortress = średniowieczna twierdza medieval fortress
25. medieval source = średniowieczne źródło medieval source
27. medieval legend = średniowieczna legenda medieval legend
28. medieval origin = średniowieczne pochodzenie medieval origin
30. medieval tower = średniowieczna wieża medieval tower
32. medieval society = średniowieczne społeczeństwo medieval society
33. medieval age = średniowieczny wiek medieval age
34. medieval cathedral = średniowieczna katedra medieval cathedral
35. medieval style = średniowieczny styl medieval style
36. medieval monastery = średniowieczny klasztor medieval monastery
37. medieval Latin = średniowieczna łacina medieval Latin
39. Medieval Scotland = Średniowieczna Szkocja Medieval Scotland
40. medieval scholar = średniowieczny uczony medieval scholar
41. medieval historian = średniowieczny historyk medieval historian
42. medieval France = średniowieczna Francja medieval France
43. medieval settlement = średniowieczne porozumienie medieval settlement
45. medieval Spain = średniowieczna Hiszpania medieval Spain
46. medieval India = średniowieczne Indie medieval India
47. medieval Knight = średniowieczny Rycerz medieval Knight
48. medieval romance = średniowieczny romans medieval romance
49. medieval Ireland = średniowieczna Irlandia medieval Ireland
50. medieval structure = średniowieczna struktura medieval structure
51. medieval writer = średniowieczny pisarz medieval writer

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.