PROMOCJA WIOSENNA -40%Rabat na kurs angielskiego tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"material" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

material rzeczownik

rzeczownik + material
Kolokacji: 175
building material • source material • construction material • plant material • reference material • reading material • ...
material + rzeczownik
Kolokacji: 121
materials science • material culture • material thing • material wealth • material property • material object • material possession • ...
material + czasownik
Kolokacji: 124
material includes • material comes • material relating • material uses • material contains • material makes • ...
czasownik + material
Kolokacji: 204
contain material • collect material • supply materials • incorporate material • transport materials • distribute material • read material • ...
przymiotnik + material
Kolokacji: 599
raw material • original material • genetic material • organic material • radioactive material • promotional material • nuclear material • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
1. raw material = surowiec raw material
4. organic material = materiał organiczny organic material
8. educational material = materiał edukacyjny educational material
11. composite material = materiał kompozytowy, kompozyt composite material
13. recycled material = materiał odzyskowy, surowiec wtórny recycled material
16. unreleased material = niewydany materiał unreleased material
17. solid material = ubity materiał solid material
18. soft material = miękki materiał soft material
19. historical material = historyczny materiał historical material
20. toxic material = toksyczny materiał toxic material
21. new material = nowy materiał new material
23. available material = dostępny materiał available material
24. traditional material = tradycyjny materiał traditional material
25. local material = lokalny materiał local material
26. basic material = materiał podstawowy basic material
28. common material = wspólny materiał common material
29. early material = wczesny materiał early material
30. old material = stary materiał old material
31. primary material = podstawowy materiał primary material
32. modern material = nowoczesny materiał modern material
33. best material = najlepszy materiał best material
34. dark material = ciemny materiał dark material
35. related material = powiązany materiał related material
36. good material = dobry materiał good material
37. light material = materiał światła light material
38. biological material = materiał biologiczny biological material
39. certain material = pewny materiał certain material
40. explosive material = materiał wybuchowy explosive material
41. industrial material = przemysłowy materiał industrial material
42. sensitive material = poufny materiał sensitive material
43. hard material = stwardniały materiał hard material
44. cheap material = tani materiał cheap material
45. fissile material = materiał rozszczepialny fissile material
46. strong material = silny materiał strong material
47. recyclable material = materiał nadający się do recyklingu recyclable material
48. heavy material = ciężki materiał heavy material
49. necessary material = niezbędny materiał necessary material
50. musical material = muzyczny materiał musical material
51. special material = specjalny materiał special material
52. thin material = wąski materiał thin material
53. explicit material = wyraźny materiał explicit material
54. valuable material = cenny materiał valuable material
55. instructional material = instruktażowy materiał instructional material
56. foreign material = zagraniczny materiał foreign material
57. fresh material = świeży materiał fresh material
58. obscene material = obsceniczny materiał obscene material
59. expensive material = drogi materiał expensive material
61. classified material = materiał ogłoszenia drobnego classified material
62. extra material = dodatkowy materiał extra material
63. lightweight material = materiał wagi lekkiej lightweight material
64. important material = ważny materiał important material
66. fine material = świetny materiał fine material
67. biographical material = biograficzny materiał biographical material
68. suitable material = odpowiedni materiał suitable material
69. pornographic material = pornograficzny materiał pornographic material
70. rich material = żyzny materiał rich material
71. rare material = rzadki materiał rare material
72. structural material = strukturalny materiał structural material
73. advanced material = zaawansowany materiał advanced material
74. main material = główny materiał main material
76. flammable material = palny materiał flammable material
79. durable material = wytrzymały materiał durable material
80. exotic material = materiał oryginała exotic material
81. useful material = przydatny materiał useful material
82. relevant material = istotny materiał relevant material
83. transparent material = przejrzysty materiał transparent material
84. unpublished material = niepublikowany materiał unpublished material
85. live material = żywy materiał live material
86. visual material = wizualny materiał visual material
87. thematic material = tematyczny materiał thematic material
88. black material = czarny materiał black material
89. loose material = sypki materiał loose material
90. indecent material = nieprzyzwoity materiał indecent material
91. crystalline material = krystaliczny materiał crystalline material
92. white material = biały materiał white material
93. offensive material = obraźliwy materiał offensive material
94. precious material = cenny materiał precious material
95. fissionable material = materiał rozszczepialny fissionable material
96. inorganic material = nieorganiczny materiał inorganic material
97. dangerous material = niebezpieczny materiał dangerous material
98. porous material = porowaty materiał porous material
99. flexible material = elastyczny materiał flexible material
100. bomb-making material = materiał produkcji bomba bomb-making material
kolokacje pogrupowane znaczeniowo
Grup znaczeniowych: 130
przyimek + material
Kolokacji: 24
of material • including materials • for materials • with materials • on material • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.