PROMOCJA WIOSENNA -40%Rabat na kurs angielskiego tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"material" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

material rzeczownik

rzeczownik + material
Kolokacji: 175
building material • source material • construction material • plant material • reference material • reading material • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 33
1. building material = materiały budowlane, artykuły budowlane building material
4. plant material = materiał roślinny plant material
6. reading material = materiał do czytania reading material
9. research material = materiał badawczy research material
10. waste material = materiał odpadowy waste material
11. war material = sprzęt wojenny war material
12. solo material = materiał sola solo material
14. background material = ogólny materiał background material
15. course material = materiały szkoleniowe course material
16. training material = materiał treningowy training material
17. packaging material = materiał opakowania packaging material
18. roofing material = materiał na pokrycie dachu roofing material
19. quality material = materiał wysokiej jakości quality material
20. art material = materiał sztuki art material
21. library material = materiał biblioteczny library material
22. teaching material = materiały do nauki teaching material
23. semiconductor material = materiał półprzewodnika semiconductor material
24. advertising material = materiał reklamowy advertising material
25. surface material = materiał powierzchniowy surface material
26. base material = materiał podstawy base material
27. documentary material = materiał dokumentu documentary material
28. copyright material = materiał prawa autorskiego copyright material
29. archive material = materiał archiwalny archive material
30. study material = materiał naukowy study material
31. plastic material = materiał plastyczny plastic material
32. campaign material = materiał kampanii campaign material
material + rzeczownik
Kolokacji: 121
materials science • material culture • material thing • material wealth • material property • material object • material possession • ...
material + czasownik
Kolokacji: 124
material includes • material comes • material relating • material uses • material contains • material makes • ...
czasownik + material
Kolokacji: 204
contain material • collect material • supply materials • incorporate material • transport materials • distribute material • read material • ...
przymiotnik + material
Kolokacji: 599
raw material • original material • genetic material • organic material • radioactive material • promotional material • nuclear material • ...
przyimek + material
Kolokacji: 24
of material • including materials • for materials • with materials • on material • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.