TYLKO DO NIEDZIELI!Zgarnij GRATIS przy zakupie kursu angielskiegoSPRAWDŹ >>Zamknij

"marriage" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

marriage rzeczownik

rzeczownik + marriage
Kolokacji: 26
marriage of one's daughter • Marriage of Figaro • sex marriage • marriage of convenience • child marriage • ...
marriage + rzeczownik
Kolokacji: 71
marriage ceremony • marriage proposal • marriage license • marriage contract • marriage certificate • Marriage Act • marriage law • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 15
2. marriage proposal = oświadczyny, propozycja zawarcia małżeństwa marriage proposal
3. marriage license = zezwolenie na zawarcie małżeństwa marriage license
4. marriage contract = umowa majątkowa przedmałżeńska, kontrakt przedmałżeński, intercyza marriage contract
6. Marriage Act = Małżeństwo ustawa Marriage Act
7. marriage law = prawo małżeńskie marriage law
8. marriage equality = równość małżeńska (umożliwienie zawarcia małżeństwa także parom tej samej płci) marriage equality
9. marriage penalty = podatkowa kara małżeńska marriage penalty
11. marriage partner = towarzysz życia małżeństwa marriage partner
12. marriage play = gra małżeństwa marriage play
13. marriage alliance = przymierze małżeństwa marriage alliance
14. marriage bed = łoże małżeńskie marriage bed
15. marriage right = prawo małżeństwa marriage right
marriage + czasownik
Kolokacji: 65
marriage ends • marriage lasts • marriage produces • marriage takes • marriage falls • marriage fails • marriage goes • ...
czasownik + marriage
Kolokacji: 100
propose marriage • ban marriage • perform marriages • oppose marriage • recognize marriages • allow marriage • define marriage • ...
przymiotnik + marriage
Kolokacji: 150
previous marriage • same-sex marriage • gay marriage • happy marriage • unhappy marriage • early marriage • interracial marriage • ...
przyimek + marriage
Kolokacji: 39
about marriage • of marriage • through marriage • into marriage • for marriage • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.