BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs o połowę taniej!SPRAWDŹ >>

"low" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

low przymiotnik

low + rzeczownik
Kolokacji: 969
low level • low rate • low price • low cost • low point • low voice • low temperature • low end • low profile • low court • low lip • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
6. low voice = cichy głos, przyciszony głos low voice
8. low end = klasy podstawowej low end
11. low lip = niska warga low lip
12. low Manhattan = niski Manhattan low Manhattan
  • But what about the poor and the lower middle class?
  • The area is considered part of the island's low class.
  • This in turn could lead to less group action among the lower class if trying to get more rights or changes within their job field.
  • The area was considered at the time to be very low class.
  • What they discovered says a good deal about America's poor and lower middle class.
  • Having to use a different language when you're speaking to someone of a higher or lower class.
  • A language can also become associated with a lower social class.
  • "It's only the lower class in other countries where the men and the women do not sit together," he said.
  • People weren't so much then, especially in the lower classes.
  • The family was not extremely poor but lower middle class.
16. low rating = prymitywny wskaźnik low rating
18. low tide = odpływ (na oceanie, morzu) low tide
19. low dose = niska dawka low dose
20. low half = niska połowa low half
21. low wage = niskie zarobki low wage
22. low tax = niski podatek low tax
24. low risk = niewielkie ryzyko low risk
25. low speed = niewielka prędkość low speed
26. low hill = łagodny pagórek low hill
27. low heat = mały ogień low heat
28. low jaw = niska szczęka low jaw
29. low tone = niski ton low tone
30. low altitude = niski pułap low altitude
31. low density = o niskiej gęstości low density
32. low frequency = niska częstotliwość (występowania czegoś) low frequency
34. low reach = niski zasięg low reach
35. low ceiling = niski sufit low ceiling
36. low value = niska wartość low value
37. low quality = niska jakość low quality
38. low grade = niska klasa (np. herbaty) low grade
39. low leg = niska noga low leg
41. low status = niski status low status
42. low portion = niska część low portion
43. low rank = niska ranga low rank
44. low elevation = niskie wzniesienie low elevation
46. low weight = niedobór wagi low weight
48. low body = niskie ciało low body
49. low deck = niski pokład low deck
50. low branch = niska gałąź low branch
51. low priority = niski priorytet low priority
52. low percentage = niski odsetek low percentage
54. low fare = niska opłata za przejazd low fare
55. low pay = niska płaca low pay
56. low limit = niski limit low limit
57. low energy = niska energia low energy
58. low cloud = chmura niska low cloud
59. low salary = niski pobór low salary
60. low key = niski klucz low key
61. low volume = niska pojemność low volume
62. low self-esteem = niskie poczucie własnej wartości low self-esteem
63. low fee = niska opłata low fee
64. low ratio = niski stosunek low ratio
65. low yield = niski uzysk low yield
66. low ebb = niski odpływ low ebb
67. low rent = niski czynsz low rent
69. low total = niska suma low total
70. low growl = cichy pomruk low growl
71. low ridge = niski grzbiet low ridge
72. low limb = niska kończyna low limb
73. low tier = niska warstwa low tier
75. low estimate = niska ocena low estimate
76. low chamber = niska sala low chamber
77. low margin = niski margines low margin
78. low earnings = niskie zarobki low earnings
79. low profit = niski zysk low profit
80. low layer = niska warstwa low layer
81. low gravity = niska grawitacja low gravity
82. low voltage = niskie napięcie low voltage
83. low murmur = cichy szmer low murmur
84. low denominator = niski mianownik low denominator
86. low bid = niska oferta low bid
87. low caste = niska kasta low caste
88. low abdomen = niski brzuch low abdomen
89. low register = niski rejestr low register
90. low range = niski zakres low range
91. low budget = prymitywny budżet low budget
92. low amount = niska ilość low amount
93. low edge = nisko położony brzeg low edge
94. low note = niska nuta low note
95. low light = przygaszone światło low light
96. low opinion = niepochlebne zdanie low opinion
97. low part = niska część low part
98. low floor = niska podłoga low floor
99. low wall = niska ściana (na torze przeszkód) low wall
100. low power = niska moc low power
kolokacje pogrupowane znaczeniowo
Grup znaczeniowych: 165
czasownik + low
Kolokacji: 98
lie low • fly low • lay low • bow low • sink low • hang low • crouch low • run low • drop low • keep low • fall low • go low • play low • ...
przysłówek + low
Kolokacji: 108
relatively low • extremely low • slightly lower • significantly lower • generally low • considerably lower • sharply lower • fairly low • ...
low + przyimek
Kolokacji: 30
low over • low on • low in • low for • low to • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.