"long" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

long przymiotnik

long + rzeczownik
Kolokacji: 1015
long time • long way • long period • long history • long run • long term • long line • long hair • long list • long distance • long hour • ...
czasownik + long
Kolokacji: 7
take long • wait long • last longer • live long • grow long • ...
przysłówek + long
Kolokacji: 65
unusually long • relatively long • extremely long • slightly longer • fairly long • ...
long + przyimek
Kolokacji: 12
long for • long in • long with • long of • long to • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 6
1. long for = długo dla long for
2. long in = długo w long in
3. long with = długo z long with
4. long of = długo z long of
5. long to = długo aby long to
6. long past = długa przeszłość long past

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.