"licence" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

licence rzeczownik

rzeczownik + licence
Kolokacji: 19
TV licence • export licence • export import licence • marriage licence • operating licence • ...
licence + rzeczownik
Kolokacji: 13
licence fee • licence plate • Standard Licence Term • licence fee payer • licence agreement • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 2
(2) plate, application
Kolokacji: 2
(3) payer, holder
Kolokacji: 3
(4) number, post
Kolokacji: 2
(5) money
Kolokacji: 2
1. licence money = pozwolenie pieniądze licence money
2. Licence Fee payers money = Płatnicy abonamentu radiowo-telewizyjnego pieniądze Licence Fee payers money
czasownik + licence
Kolokacji: 23
apply for this licence • obtain a licence • need an export licence • licence is issued • grant a licence • ...
przymiotnik + licence
Kolokacji: 10
new licence • exclusive licence • artistic licence • international licence • special licence • ...
przyimek + licence
Kolokacji: 9
under licence • of licences • for a licence • on licence • without a licence • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.