"licence" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

licence rzeczownik

rzeczownik + licence
Kolokacji: 19
TV licence • export licence • export import licence • marriage licence • operating licence • ...
licence + rzeczownik
Kolokacji: 13
licence fee • licence plate • Standard Licence Term • licence fee payer • licence agreement • ...
czasownik + licence
Kolokacji: 23
apply for this licence • obtain a licence • need an export licence • licence is issued • grant a licence • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 9
2. receive a licence = otrzymaj licencję receive a licence
3. lose one's licence = przegrywać czyjś pozwolenie lose one's licence
4. acquire the licence = nabądź pozwolenie acquire the licence
5. licence is suspended = pozwolenie jest zawieszone licence is suspended
6. gain one's licence = zyskiwać czyjś pozwolenie gain one's licence
7. assume by Royal licence = przypuść przez Królewskie pozwolenie assume by Royal licence
(3) issue, revoke
Kolokacji: 2
(4) grant, award
Kolokacji: 2
przymiotnik + licence
Kolokacji: 10
new licence • exclusive licence • artistic licence • international licence • special licence • ...
przyimek + licence
Kolokacji: 9
under licence • of licences • for a licence • on licence • without a licence • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.