"licence" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

licence rzeczownik

rzeczownik + licence
Kolokacji: 19
TV licence • export licence • export import licence • marriage licence • operating licence • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 2
1. export licence = licencja eksportowa export licence
2. export import licence = licencja importowa eksportowa export import licence
3. fishing licence = karta wędkarska fishing licence
4. import licence = licencja importowa import licence
5. trade licence = koncesja handlowa trade licence
6. trading licence = pozwolenie handlu trading licence
(3) marriage, production
Kolokacji: 2
(4) operating, pilot, broadcast
Kolokacji: 3
licence + rzeczownik
Kolokacji: 13
licence fee • licence plate • Standard Licence Term • licence fee payer • licence agreement • ...
czasownik + licence
Kolokacji: 23
apply for this licence • obtain a licence • need an export licence • licence is issued • grant a licence • ...
przymiotnik + licence
Kolokacji: 10
new licence • exclusive licence • artistic licence • international licence • special licence • ...
przyimek + licence
Kolokacji: 9
under licence • of licences • for a licence • on licence • without a licence • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.