"lad" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

lad rzeczownik

rzeczownik + lad
Kolokacji: 6
Shropshire Lad • village lad • country lad • peasant lad • farm lad • ...
lad + czasownik
Kolokacji: 39
lad says • lad goes • lad comes • lad gets • lad takes • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 2
(2) go, come, get, look, make, ...
Kolokacji: 19
1. lad knows = chłopak wie lad knows
2. lad finds = chłopak znajduje lad finds
3. lad sees = chłopak widzi lad sees
4. lad thinks = chłopak myśli lad thinks
5. lad tries = chłopak próbuje lad tries
6. lad hears = chłopak słyszy lad hears
7. lad stares = spojrzenia chłopaka lad stares
(4) help, win, steal
Kolokacji: 3
czasownik + lad
Kolokacji: 5
get lad • lad called • know lad • lad named • send the lad
przymiotnik + lad
Kolokacji: 49
young lad • good lad • poor lad • Likely Lad • little lad • ...
przyimek + lad
Kolokacji: 5
with a lad • to the lad • of the lads • for a lad • by a lad

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.