"lad" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

lad rzeczownik

rzeczownik + lad
Kolokacji: 6
Shropshire Lad • village lad • country lad • peasant lad • farm lad • ...
(1) Shropshire
Kolokacji: 1
(2) village, country, farm
Kolokacji: 3
(3) peasant, apprentice
Kolokacji: 2
lad + czasownik
Kolokacji: 39
lad says • lad goes • lad comes • lad gets • lad takes • ...
czasownik + lad
Kolokacji: 5
get lad • lad called • know lad • lad named • send the lad
przymiotnik + lad
Kolokacji: 49
young lad • good lad • poor lad • Likely Lad • little lad • ...
przyimek + lad
Kolokacji: 5
with a lad • to the lad • of the lads • for a lad • by a lad

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.