"lad" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

lad rzeczownik

rzeczownik + lad
Kolokacji: 6
Shropshire Lad • village lad • country lad • peasant lad • farm lad • ...
lad + czasownik
Kolokacji: 39
lad says • lad goes • lad comes • lad gets • lad takes • ...
czasownik + lad
Kolokacji: 5
get lad • lad called • know lad • lad named • send the lad
przymiotnik + lad
Kolokacji: 49
young lad • good lad • poor lad • Likely Lad • little lad • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 7
(3) poor, big, lucky, bad
Kolokacji: 4
(4) Likely, tall, mere, lanky
Kolokacji: 4
(6) fine, nice
Kolokacji: 2
(9) Irish, British, English
Kolokacji: 3
(11) lively, gallant, eager
Kolokacji: 3
1. lively lad = pełny życia chłopak lively lad
2. gallant lad = waleczny chłopak gallant lad
3. eager lad = chętny chłopak eager lad
(12) skinny, Jewish
Kolokacji: 2
przyimek + lad
Kolokacji: 5
with a lad • to the lad • of the lads • for a lad • by a lad

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.