"knife" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

knife rzeczownik

rzeczownik + knife
Kolokacji: 58
kitchen knife • hunting knife • pocket knife • Army knife • butcher knife • utility knife • putty knife • Bowie knife • steak knife • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 12
1. kitchen knife = nóż kuchenny kitchen knife
2. hunting knife = nóż myśliwski hunting knife
3. pocket knife = scyzoryk, nożyk pocket knife
5. butcher knife = nóż rzeźniczy butcher knife
6. utility knife = nożyk do papieru, nóż introligatorski utility knife
7. putty knife = szpachla putty knife
9. steak knife = nóż do steków steak knife
10. butter knife = nóż do masła butter knife
11. belt knife = nóż paska belt knife
12. palette knife = szpachla palette knife
knife + rzeczownik
Kolokacji: 29
knife blade • knife wound • knife edge • knife fight • knife point • ...
knife + czasownik
Kolokacji: 68
knife cuts • knife goes • knife flashes • knife falls • knife comes • ...
czasownik + knife
Kolokacji: 53
throw knives • draw one's knife • take out one's knife • arm with knives • make knives • pull a knife • carry a knife • hold a knife • ...
przymiotnik + knife
Kolokacji: 70
sharp knife • long knife • small knife • large knife • Swiss Army knife • big knife • bloody knife • ...
przyimek + knife
Kolokacji: 13
under the knife • with a knife • on the knife • of the knife • for the knife • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.