BLACK FRIDAY -50%.Kurs eTutor angielski -50% tylko do niedzieli!SPRAWDŹ >>

"investigation" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

investigation rzeczownik

rzeczownik + investigation
Kolokacji: 81
police investigation • murder investigation • corruption investigation • jury investigation • crime investigation • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 20
4. jury investigation = ława przysięgłych śledztwo jury investigation
  • The company is also under grand jury investigation in Massachusetts.
  • The federal grand jury investigation was quickly wound down and took no further action.
  • He will face a grand jury investigation beginning next week.
  • She did not give any more details on the grand jury investigation.
  • The federal grand jury investigation was quickly ended and took no more action.
  • The papers are now the subject of a grand jury investigation.
  • The police force is the subject of a federal grand jury investigation.
  • Our sources tell us he's the target of grand jury investigation.
  • The scheme is a focus of the grand jury investigation here.
  • He is also the subject of a federal grand jury investigation.
5. crime investigation = śledztwo kryminalne crime investigation
7. fraud investigation = dochodzenie w sprawie oszustwa fraud investigation
8. accident investigation = dochodzenie dotyczące wypadku, postępowanie powypadkowe accident investigation
9. Crime Scene Investigation = Miejsce popełnienia przestępstwa Śledztwo Crime Scene Investigation
11. state investigation = śledztwo państwowe state investigation
12. homicide investigation = zabójstwo śledztwo homicide investigation
13. background investigation = wprowadzające śledztwo background investigation
15. FBI investigation = FBI śledztwo FBI investigation
18. Justice Department investigation = Departament sprawiedliwości śledztwo Justice Department investigation
19. drug investigation = śledztwo farmakologiczne drug investigation
20. crash investigation = wypadek śledztwo crash investigation
investigation + rzeczownik
Kolokacji: 23
Investigation agent • investigation team • investigation division • investigation unit • investigation report • ...
investigation + czasownik
Kolokacji: 89
investigation reveals • investigation continues • investigation concludes • investigation focuses • investigation involves • ...
czasownik + investigation
Kolokacji: 65
continue one's investigation • require investigation • conclude one's investigation • launch an investigation • initiate an investigation • ...
przymiotnik + investigation
Kolokacji: 219
criminal investigation • far investigation • federal investigation • internal investigation • thorough investigation • ongoing investigation • ...
przyimek + investigation
Kolokacji: 20
under investigation • of Investigation • through investigation • pending an investigation • close to the investigation • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.