Kurs TRAVEL ENGLISH aż 50% taniejAngielskie rozmówki i słówka przydatne w podróżySPRAWDŹ >>

"investigation" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

investigation rzeczownik

rzeczownik + investigation
Kolokacji: 81
police investigation • murder investigation • corruption investigation • jury investigation • crime investigation • ...
investigation + rzeczownik
Kolokacji: 23
Investigation agent • investigation team • investigation division • investigation unit • investigation report • ...
investigation + czasownik
Kolokacji: 89
investigation reveals • investigation continues • investigation concludes • investigation focuses • investigation involves • ...
czasownik + investigation
Kolokacji: 65
continue one's investigation • require investigation • conclude one's investigation • launch an investigation • initiate an investigation • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 25
  • The Police took over three years to conduct their investigation into the case.
  • "I want you to look at how this investigation was conducted."
  • He is the one who will be conducting the investigation.
  • The state has said it will conduct its own investigation of the hospital.
  • The state is required by law to conduct an investigation.
  • He said the investigation would be conducted by the league's security department.
  • The agency did not make clear when or exactly how the investigation would be conducted.
  • He now had a free hand to conduct his investigations.
  • Similar investigations are being conducted around the country, the officials said.
  • The review added that the university should have conducted its own investigation.
19. perform investigations = przeprowadź śledztwa perform investigations
23. finish one's investigation = kończyć czyjś śledztwo finish one's investigation
25. expand one's investigation = rozwijać czyjś śledztwo expand one's investigation
przymiotnik + investigation
Kolokacji: 219
criminal investigation • far investigation • federal investigation • internal investigation • thorough investigation • ongoing investigation • ...
przyimek + investigation
Kolokacji: 20
under investigation • of Investigation • through investigation • pending an investigation • close to the investigation • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.