"finish one's investigation" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kończyć czyjś śledztwo
  1. finish czasownik + investigation rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    "Will we be allowed out of our quarters again once your people have finished their investigation?"

powered by  eTutor logo