GORĄCA OFERTA -40%Zgarnij kurs angielskiego w niższej cenie!SPRAWDŹ >>Zamknij

"intermediate" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

intermediate przymiotnik

intermediate + rzeczownik
Kolokacji: 87
intermediate school • intermediate level • intermediate station • intermediate stop • intermediate stage • intermediate step • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 9
1. intermediate school = gimnazjum (odpowiednik polskiego gimnazjum) intermediate school
  • June first began singing in his second year of intermediate school.
  • It expanded to include an intermediate school after several years.
  • The district also educated students 14 to 17 from its very beginning in what was called an "intermediate" school.
  • A new high school was recently built closer to the middle and intermediate schools.
  • First of all it is an intermediate school for up to 1,800 students.
  • Many of them said they preferred to be among the older students at the intermediate school.
  • By 1955, ten intermediate schools for girls were in existence.
  • There are some good intermediate schools by Indian town standards.
  • Grades 7 and 8 were moved out when the new intermediate school was built.
  • Why has it taken years to get a badly needed intermediate school built?
2. intermediate level = poziom średnio zaawansowany intermediate level
4. intermediate stop = pośrednia przerwa intermediate stop
6. intermediate step = pośredni krok intermediate step
7. intermediate host = żywiciel pośredni intermediate host
8. intermediate form = pośrednia forma intermediate form
9. intermediate court = sądownictwo pośrednie intermediate court
intermediate + przyimek
Kolokacji: 3
intermediate between • intermediate in • intermediate to

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.