"inflict" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

inflict czasownik

inflict + rzeczownik
Kolokacji: 25
inflict damage • inflict casualties • inflict pain • inflict losses • inflict injury • inflict wounds • inflict harm • inflict punishment • ...
inflict + przyimek
Kolokacji: 14
inflict on • inflict upon • inflict with • inflict in • inflict to • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 8
(1) on, upon, with, in, to, ...
Kolokacji: 14
4. inflict in = wymierzać w inflict in
5. inflict to = wymierzać aby inflict to
6. inflicted by = wymierzony przez inflicted by
8. inflict at = wymierzać przy inflict at
9. inflict for = wymierzać dla inflict for
10. inflict over = wymierzać ponad inflict over
11. inflict against = wymierzać przeciwko inflict against
12. inflicted from = wymierzony z inflicted from
13. inflict through = wymierz całkowicie inflict through
14. inflict before = wymierz wcześniej inflict before
inflict + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 4
deliberately inflict • intentionally inflict • accidentally inflicted • allegedly inflict

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.