"inflict" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

inflict czasownik

inflict + rzeczownik
Kolokacji: 25
inflict damage • inflict casualties • inflict pain • inflict losses • inflict injury • inflict wounds • inflict harm • inflict punishment • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 9
(2) casualty, punishment
Kolokacji: 2
2. inflict violence = zadaj przemoc inflict violence
3. inflict burns = zadaj oparzenia inflict burns
4. inflict cruelty = wymierz okrucieństwo inflict cruelty
5. inflict costs = wymierz koszty inflict costs
6. inflict abuse = zadaj nadużycie inflict abuse
(6) terror, horror
Kolokacji: 2
inflict + przyimek
Kolokacji: 14
inflict on • inflict upon • inflict with • inflict in • inflict to • ...
inflict + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 4
deliberately inflict • intentionally inflict • accidentally inflicted • allegedly inflict

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.