"immediately" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

immediately przysłówek

czasownik + immediately
Kolokacji: 658
immediately begin • immediately follow • immediately start • immediately recognize • serve immediately • respond immediately • ...
immediately + przymiotnik
Kolokacji: 39
immediately apparent • effective immediately • immediately obvious • immediately available • immediately clear • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 9
  • For no immediately apparent reason, he said, the computer would not accept all of the data.
  • He picked one of them up, and the red color was immediately apparent.
  • It was not immediately apparent why that group decided to stop.
  • That it was one he had used before became immediately apparent.
  • What did lie to the south was not immediately apparent.
  • This difference is immediately apparent in the turn and his administration system.
  • Nothing fell out of it or made itself immediately apparent.
  • It was not immediately apparent where he would be sent.
  • There might be more in this than was immediately apparent.
  • That they were actually part of someone else's plan was not immediately apparent to anyone.
2. effective immediately = ze skutkiem natychmiastowym effective immediately
4. immediately available = natychmiast dostępny immediately available
5. immediately clear = natychmiast czysty immediately clear
6. immediately recognizable = natychmiast rozpoznawalny immediately recognizable
7. immediately evident = natychmiast oczywisty immediately evident
9. immediately visible = natychmiast widoczny immediately visible

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.