"immediately available" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): natychmiast dostępny
  1. immediately przysłówek + available przymiotnik
    Bardzo silna kolokacja

    Officials said the number of people killed or injured was not immediately available.

powered by  eTutor logo