KURS ETUTOR ANGIELSKI -40%.Skorzystaj z gorącej promocji!SPRAWDŹ >>

"immediate" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

immediate przymiotnik

immediate + rzeczownik
Kolokacji: 452
immediate attention • immediate effect • immediate vicinity • immediate family • immediate area • immediate action • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 90
(9) success, hit, strike
Kolokacji: 3
(13) concern, worry, fear
Kolokacji: 3
(20) access, right, claim, call
Kolokacji: 4
(23) change, cash
Kolokacji: 2
(26) successor, replacement, heir
Kolokacji: 3
(28) crisis, emergency, occasion
Kolokacji: 3
(33) question, inquiry
Kolokacji: 2
(34) prospect, foreground
Kolokacji: 2
(36) gratification, satisfaction
Kolokacji: 2
(37) year, entourage, meeting
Kolokacji: 3
(39) survivor, survival
Kolokacji: 2
(48) criticism, fire
Kolokacji: 2
1. immediate removal = natychmiastowe usunięcie immediate removal
2. immediate dismissal = zwolnienie ze skutkiem natychmiastowym, zwolnienie bez wypowiedzenia immediate dismissal
3. immediate abolition = natychmiastowe zniesienie immediate abolition
4. immediate shutdown = natychmiastowe zamknięcie immediate shutdown
  • The sale would give Pan Am enough money to avoid an immediate shutdown.
  • The Union of Concerned Scientists asked for an immediate shutdown.
  • In the days since the report was released, some lawmakers have been calling for the plant's immediate shutdown.
  • Angry residents called for an immediate shutdown of the jail.
  • Once the immediate shutdown has been prevented, he must join Congress in determining what kind of passenger rail system the nation needs.
  • When a rotor is unstable it will typically require immediate shutdown of the machine to avoid catastrophic failure.
  • "I'm not at all sure an immediate shutdown is a good idea."
  • The group's petition called for an immediate shutdown of the plant.
  • If ongoing or future safety analyses demand it, immediate shutdown is to take place.
  • The site is inspected daily, a spokeswoman said, and any violation would lead to an immediate shutdown.
5. immediate discharge = natychmiastowe zwolnienie immediate discharge
6. immediate layoff = natychmiastowy layoff immediate layoff
7. immediate liquidation = natychmiastowa likwidacja immediate liquidation
(54) sign, staff, outcry, alarm
Kolokacji: 4
(57) importance, value, urgency
Kolokacji: 3
(62) focus, left
Kolokacji: 2
(63) ceasefire
Kolokacji: 1
(66) independence, emancipation
Kolokacji: 2
(67) pain, symptom, invasion
Kolokacji: 3
(71) attraction, bond, moment
Kolokacji: 3
(77) retaliation, reprisal
Kolokacji: 2
(79) opportunity, hearing
Kolokacji: 2
(80) obstacle, hurdle
Kolokacji: 2
(82) uproar, splash, violence
Kolokacji: 3
(83) disaster, hardship
Kolokacji: 2
(84) cancellation, revocation
Kolokacji: 2
(85) disqualification, eligibility
Kolokacji: 2
(87) descent, extraction
Kolokacji: 2

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.