KURS ETUTOR ANGIELSKI -40%.Skorzystaj z gorącej promocji!SPRAWDŹ >>

"immediate" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

immediate przymiotnik

immediate + rzeczownik
Kolokacji: 452
immediate attention • immediate effect • immediate vicinity • immediate family • immediate area • immediate action • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 90
(9) success, hit, strike
Kolokacji: 3
(13) concern, worry, fear
Kolokacji: 3
(20) access, right, claim, call
Kolokacji: 4
(23) change, cash
Kolokacji: 2
(26) successor, replacement, heir
Kolokacji: 3
(28) crisis, emergency, occasion
Kolokacji: 3
(33) question, inquiry
Kolokacji: 2
(34) prospect, foreground
Kolokacji: 2
(36) gratification, satisfaction
Kolokacji: 2
(37) year, entourage, meeting
Kolokacji: 3
(39) survivor, survival
Kolokacji: 2
(48) criticism, fire
Kolokacji: 2
1. immediate removal = natychmiastowe usunięcie immediate removal
2. immediate dismissal = zwolnienie ze skutkiem natychmiastowym, zwolnienie bez wypowiedzenia immediate dismissal
3. immediate abolition = natychmiastowe zniesienie immediate abolition
4. immediate shutdown = natychmiastowe zamknięcie immediate shutdown
5. immediate discharge = natychmiastowe zwolnienie immediate discharge
  • Most of those, the officials said, involved recruits who also requested immediate discharge during the six weeks of basic training.
  • Joining such an organization at any time during military service was grounds for immediate discharge from the military.
  • Do you wish a direct treatment and immediate discharge or is a longer convalescence planned?
  • Form of treatment: direct and for immediate discharge.
  • He recommended me for immediate discharge.
  • When told the only immediate discharge he could have would be dishonorable, he persisted.
  • But the school also used admissions officers whose contract said they risked "immediate discharge" if they fell short of enrollment targets.
  • Aloud he said, "O.K., immediate discharge with full disability."
  • Acting rapidly and on fragmentary information an immediate and massive discharge of ballast was ordered.
  • -in exchange for immediate discharge from the unit.
6. immediate layoff = natychmiastowy layoff immediate layoff
7. immediate liquidation = natychmiastowa likwidacja immediate liquidation
(54) sign, staff, outcry, alarm
Kolokacji: 4
(57) importance, value, urgency
Kolokacji: 3
(62) focus, left
Kolokacji: 2
(63) ceasefire
Kolokacji: 1
(66) independence, emancipation
Kolokacji: 2
(67) pain, symptom, invasion
Kolokacji: 3
(71) attraction, bond, moment
Kolokacji: 3
(77) retaliation, reprisal
Kolokacji: 2
(79) opportunity, hearing
Kolokacji: 2
(80) obstacle, hurdle
Kolokacji: 2
(82) uproar, splash, violence
Kolokacji: 3
(83) disaster, hardship
Kolokacji: 2
(84) cancellation, revocation
Kolokacji: 2
(85) disqualification, eligibility
Kolokacji: 2
(87) descent, extraction
Kolokacji: 2

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.