"idea" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

idea rzeczownik

rzeczownik + idea
Kolokacji: 44
story idea • business idea • design idea • core idea • gift idea • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 9
1. story idea = pomysł historii story idea
2. business idea = pomysł handlowy business idea
3. design idea = pomysł projektowy design idea
4. core idea = pomysł podstawowy core idea
5. gift idea = pomysł prezentu gift idea
6. policy idea = pomysł polityczny policy idea
7. idea of fun = pomysł zabawy idea of fun
8. book idea = pomysł książki book idea
9. idea of a game = pomysł gry idea of a game
idea + rzeczownik
Kolokacji: 4
idea man • Idea Factory • Idea Record • idea generation
idea + czasownik
Kolokacji: 174
idea originates • idea appeals • idea occurs • idea strikes • idea seems • idea comes • idea influences • idea begins • idea works • ...
czasownik + idea
Kolokacji: 176
share ideas • exchange ideas • incorporate ideas • express ideas • offer ideas • borrow ideas • bring ideas • spread ideas • ...
przymiotnik + idea
Kolokacji: 389
good idea • bad idea • great idea • better idea • whole idea • original idea • basic idea • bright idea • faint idea • slight idea • ...
przyimek + idea
Kolokacji: 27
of ideas • that idea • between ideas • for ideas • without any idea • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.