ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH 50% TANIEJTylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"hook" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

hook rzeczownik

rzeczownik + hook
Kolokacji: 43
Sandy Hook • Captain Hook • fish hook • metal hook • meat hook • ...
hook + rzeczownik
Kolokacji: 6
hook shot • hook nose • Red Hook section • hook line • hook up • ...
hook + czasownik
Kolokacji: 9
hook catches • hook holds • hook hangs • hook pulls • hook comes • ...
1. hook catches = hak zaskakuje hook catches
2. hook holds = hak wytrzymuje hook holds
3. hook pulls = hak przyciąga hook pulls
4. hook comes = hak przychodzi hook comes
5. hook attaches = attache haka hook attaches
6. hook lands = ziemie haka hook lands
7. hook makes = hak robi hook makes
(2) hang, dangle
Kolokacji: 2
czasownik + hook
Kolokacji: 14
use hooks • get one's hooks • hook attached • hang on a hook • take from one's hook • ...
przymiotnik + hook
Kolokacji: 38
left hook • grappling hook • right hook • catchy hook • small hook • ...
przyimek + hook
Kolokacji: 11
of hooks • by hook • off the hook • for hooks • in Red Hook • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.