"hook" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

hook rzeczownik

rzeczownik + hook
Kolokacji: 43
Sandy Hook • Captain Hook • fish hook • metal hook • meat hook • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 6
1. Sandy Hook = Sandy Hak Sandy Hook
2. Captain Hook = Kapitan Hak Captain Hook
3. fish hook = haczyk (do łowienia ryb) fish hook
4. metal hook = metalowy hak metal hook
5. meat hook = hak rzeźnicki meat hook
6. iron hook = hak żelazny iron hook
hook + rzeczownik
Kolokacji: 6
hook shot • hook nose • Red Hook section • hook line • hook up • ...
hook + czasownik
Kolokacji: 9
hook catches • hook holds • hook hangs • hook pulls • hook comes • ...
czasownik + hook
Kolokacji: 14
use hooks • get one's hooks • hook attached • hang on a hook • take from one's hook • ...
przymiotnik + hook
Kolokacji: 38
left hook • grappling hook • right hook • catchy hook • small hook • ...
przyimek + hook
Kolokacji: 11
of hooks • by hook • off the hook • for hooks • in Red Hook • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.