PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"holder" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

holder rzeczownik

rzeczownik + holder
Kolokacji: 107
record holder • copyright holder • office holder • title holder • ticket holder • rights holder • cup holder • passport holder • card holder • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 25
3. office holder = osoba piastująca urząd office holder
4. title holder = posiadacz tytułu (w sporcie) title holder
5. rights holder = prawa posiadacz rights holder
6. ticket holder = posiadacz biletu ticket holder
7. cup holder = uchwyt na kubek cup holder
9. card holder = członek organizacji card holder
10. account holder = posiadacz konta, posiadacz rachunku account holder
11. patent holder = właściciel patentu, posiadacz patentu patent holder
12. world record holder = rekordzista światowy world record holder
13. bond holder = obligatariusz, właściciel obligacji bond holder
14. cigarette holder = cygarniczka, fifka cigarette holder
15. debt holder = posiadacz długu debt holder
16. share holder = posiadacz akcyjny share holder
17. license holder = posiadacz licencji license holder
18. mortgage holder = stojak hipoteczny mortgage holder
19. stock holder = posiadacz towaru stock holder
20. place holder = posiadacz miejsca place holder
21. degree holder = posiadacz stopnia degree holder
22. season ticket holder = posiadacz biletu okresowego season ticket holder
23. policy holder = ubezpieczający policy holder
holder + czasownik
Kolokacji: 25
holder receives • holder includes • holder gets • holder makes • holder sees • ...
czasownik + holder
Kolokacji: 5
obtain from rights holders • permit holders • copyright holder found • represent holders • pay to holders
przymiotnik + holder
Kolokacji: 30
current holder • previous holder • world-record holder • large holder • season-ticket holder • ...
przyimek + holder
Kolokacji: 8
of rights holders • from rights holders • for holders • to holders • with holders • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.