BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"head" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

head rzeczownik

rzeczownik + head
Kolokacji: 153
flower head • cylinder head • deputy head • department head • studio head • Hilton Head • agency head • head of one's union • ...
head + rzeczownik
Kolokacji: 138
head injury • head start • head coach • head scarf • head wound • head count • head shot • head writer • head trauma • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 29
1. head injury = obrażenia głowy (np. na skutek wypadku) head injury
  • The children who are learning to live with head injury.
  • He died in hospital two days later from serious head injuries.
  • He was taken to a local hospital with a possible head injury.
  • The cause was head injuries from a fall the day before, his family said.
  • His head injury has kept him out of work since.
  • He died of head injuries from a fall, his family said.
  • But in the matter of a head injury, the first 48 hours are most important.
  • Have you or your child had a head injury in the last two years?
  • Head injuries are more common in men than women across every age group.
  • You weren't supposed to move someone with a head injury.
2. head start = fory, ułatwienie head start
3. head coach = główny trener head coach
4. head wound = rana głowy head wound
5. head scarf = główny szal head scarf
6. head count = głowa liczyć head count
7. head shot = głowa strzeliła head shot
8. head writer = główny pisarz head writer
9. head trauma = główna trauma head trauma
10. head college football coach = główny trener piłkarski college'u head college football coach
11. head office = główne biuro, centrala head office
12. head coaching job = główny trening praca head coaching job
13. head football coach = główny trener piłkarski head football coach
14. head coaching position = główna pozycja treningu head coaching position
15. Head Start program = Program przewagi Head Start program
16. head basketball coach = główna koszykówka trener head basketball coach
17. head man = główny człowiek head man
18. head spin = główny obrót head spin
19. head nurse = pielęgniarka naczelna, przełożona pielęgniarek head nurse
20. head ache = główny ból head ache
21. head movement = ruch głową head movement
22. head table = główny stół (np. na konferencji, na spotkaniu) head table
23. head Lord Rothschild = główny Pan Rothschild head Lord Rothschild
24. head trainer = główny trener head trainer
25. head louse = wesz głowowa head louse
26. head cold = katar head cold
27. head right = główne prawo head right
28. head butt = główny grubszy koniec head butt
29. head priest = główny kapłan head priest
head + czasownik
Kolokacji: 281
head bows • head rests • head aches • head spins • head jerks • head snaps • head bobs • head lolls • head hangs • head throbs • ...
czasownik + head
Kolokacji: 560
appoint head • name head • elect head • make head • shake one's head • turn one's head • raise one's head • put one's head • ...
przymiotnik + head
Kolokacji: 297
bald head • ugly head • cool head • massive head • gray head • full head • dark head • human head • huge head • large head • big head • ...
przyimek + head
Kolokacji: 47
per head • of one's head • in one's head • on one's head • with one's head • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.