BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"haven" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

haven rzeczownik

rzeczownik + haven
Kolokacji: 23
New Haven • tax haven • West Haven • North Haven • Milford Haven • Mott Haven • Winter Haven • Richie Haven • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 10
1. New Haven = New Haven (miasto w USA, stolica stanu Connecticut) New Haven
2. tax haven = raj podatkowy (kraj z bardzo niskimi podatkami) tax haven
3. West Haven = Zachód Schronienie West Haven
4. North Haven = Północ Schronienie North Haven
5. Milford Haven = Milford Schronienie Milford Haven
6. Mott Haven = Mott Schronienie Mott Haven
7. Winter Haven = Zimowe Schronienie Winter Haven
8. Richie Haven = Richie Schronienie Richie Haven
9. East Haven = Wschód Schronienie East Haven
10. Beach Haven = Plażowe Schronienie Beach Haven
haven + rzeczownik
Kolokacji: 5
Yale-New Haven Hospital • Haven t • Mott Haven section • tax haven crackdown • New Haven Line
czasownik + haven
Kolokacji: 10
provide a haven • find a haven • die in New Haven • give haven • seek a haven • ...
przymiotnik + haven
Kolokacji: 20
safe haven • temporary haven • peaceful haven • quiet haven • secure haven • ...
przyimek + haven
Kolokacji: 8
in New Haven • from New Haven • to New Haven • at New Haven • of New Haven • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.