"hastily" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

hastily przysłówek

czasownik + hastily
Kolokacji: 152
add hastily • say hastily • hastily arranged • hastily erected • hastily constructed • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 13
1. add hastily = dodaj pośpiesznie add hastily
2. say hastily = powiedz pośpiesznie say hastily
3. hastily arranged = pośpiesznie zorganizować hastily arranged
4. hastily erected = pośpiesznie wznieść hastily erected
6. hastily assembled = pośpiesznie zgromadzić hastily assembled
7. hastily put = pośpiesznie połóż hastily put
8. hastily made = pośpiesznie zrobić hastily made
9. hastily built = pośpiesznie zbudować hastily built
10. hastily written = pośpiesznie napisany hastily written
11. retreat hastily = wycofanie się pośpiesznie retreat hastily
13. move hastily = rusz się pośpiesznie move hastily

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.