TYLKO DO NIEDZIELI!Zgarnij GRATIS przy zakupie kursu angielskiegoSPRAWDŹ >>Zamknij

"harmony" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

harmony rzeczownik

rzeczownik + harmony
Kolokacji: 12
jazz harmony • color harmony • vowel harmony • gospel harmony • family harmony • ...
harmony + rzeczownik
Kolokacji: 9
harmony vocals • Harmony Book • harmony group • Harmony Hall • harmony singer • ...
harmony + czasownik
Kolokacji: 3
harmony prevails • harmony reigns • harmony makes
czasownik + harmony
Kolokacji: 29
promote harmony • live in harmony • create harmony • sing harmony • achieve harmony • ...
przymiotnik + harmony
Kolokacji: 83
vocal harmony • racial harmony • perfect harmony • close harmony • social harmony • ...
przyimek + harmony
Kolokacji: 13
in harmony • of harmony • for harmony • to harmony • with harmonies • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.