"hand" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

hand rzeczownik

rzeczownik + hand
Kolokacji: 66
iron hand • enemy hand • ranch hand • gun hand • farm hand • poker hand • family hand • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 17
1. iron hand = żelazna ręka (pięść) iron hand
2. enemy hand = ręka nieprzyjacielska enemy hand
3. ranch hand = robotnik na ranczo ranch hand
4. gun hand = ręka broni gun hand
5. family hand = ręka rodzinna family hand
6. farm hand = robotnik rolny farm hand
7. poker hand = poker poker hand
8. hand of God = ręka boży hand of God
9. hand of one's father = ręka z czyjś ojciec hand of one's father
10. field hand = robotnik rolny field hand
11. rebel hand = ręka zbuntowana rebel hand
12. master hand = mistrzostwo master hand
14. hand of one's daughter = ręka z czyjś córka hand of one's daughter
15. knife hand = ręka noża knife hand
16. hand of one's son = ręka z czyjś syn hand of one's son
17. sword hand = miecza ręka sword hand
hand + rzeczownik
Kolokacji: 105
hand grenade • hand signal • hand gesture • hand tool • hand injury • hand corner • hand side • hand experience • hand man • ...
hand + czasownik
Kolokacji: 425
hand shakes • hand rests • hand trembles • hand touches • hand clasps • hand reaches • hand clutches • hand grips • hand tightens • ...
czasownik + hand
Kolokacji: 727
shake hands • join hands • hand clasped • hand clenched • change hands • work hand • stand hands • put one's hand • raise one's hand • ...
przymiotnik + hand
Kolokacji: 476
right hand • left hand • upper hand • free hand • bare hand • gloved hand • outstretched hand • invisible hand • firm hand • gentle hand • ...
przyimek + hand
Kolokacji: 48
at hand • by hand • to hand • with one's hands • of one's hand • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.