"hand" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

hand rzeczownik

rzeczownik + hand
Kolokacji: 66
iron hand • enemy hand • ranch hand • gun hand • farm hand • poker hand • family hand • ...
hand + rzeczownik
Kolokacji: 105
hand grenade • hand signal • hand gesture • hand tool • hand injury • hand corner • hand side • hand experience • hand man • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 23
2. hand signal = sygnał ręką hand signal
3. hand gesture = gest ręki hand gesture
4. hand tool = narzędzie ręczne hand tool
5. hand injury = uraz ręki hand injury
6. hand corner = ręka kąt hand corner
7. hand side = ręka strona hand side
8. hand experience = doświadczenie ręki hand experience
9. hand man = człowiek ręki hand man
10. hand movement = ruch ręki hand movement
11. hand weapon = broń ręczna hand weapon
12. hand puppet = pacynka hand puppet
13. hand pump = pompa ręczna, pompka ręczna hand pump
14. hand palm = ręka dłoń hand palm
15. hand towel = ręcznik do rąk hand towel
16. hand motion = ruch ręki hand motion
17. hand combat = ręka walka hand combat
18. hand mirror = lusterko ręczne hand mirror
19. hand luggage = bagaż podręczny hand luggage
20. hand grip = rękojeść, rączka wędki muchowej hand grip
21. hand gun = broń ręki hand gun
22. hand brake = hamulec ręczny hand brake
23. hand drum = bęben ręki hand drum
hand + czasownik
Kolokacji: 425
hand shakes • hand rests • hand trembles • hand touches • hand clasps • hand reaches • hand clutches • hand grips • hand tightens • ...
czasownik + hand
Kolokacji: 727
shake hands • join hands • hand clasped • hand clenched • change hands • work hand • stand hands • put one's hand • raise one's hand • ...
przymiotnik + hand
Kolokacji: 476
right hand • left hand • upper hand • free hand • bare hand • gloved hand • outstretched hand • invisible hand • firm hand • gentle hand • ...
przyimek + hand
Kolokacji: 48
at hand • by hand • to hand • with one's hands • of one's hand • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.