"hand gesture" — Słownik kolokacji angielskich

hand gesture kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): gest ręki
  1. hand rzeczownik + gesture rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    A high five is a hand gesture done with two people.