"guard" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

guard czasownik

guard + rzeczownik
Kolokacji: 31
guard prisoners • guard the entrance • guard the door • guard one's secrets • guard one's back • ...
czasownik + guard
Kolokacji: 6
assigned to guard • leave to guard • help guard • built to guard • stand guarding • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 2
1. assigned to guard = przydzielony strażnikowi assigned to guard
2. leave to guard = wyjdź do strażnika leave to guard
3. help guard = pomoc strażnik help guard
4. built to guard = zbudowany do strażnika built to guard
5. stand guarding = znieś chronienie stand guarding
6. find guarded = znajdować chroniony find guarded
guard + przyimek
Kolokacji: 19
guard against • guarded by • guard at • guard from • guard with • ...
guard + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 21
jealously guard • closely guarded • heavily guarded • well guarded • carefully guarded • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.