"guard" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

guard czasownik

guard + rzeczownik
Kolokacji: 31
guard prisoners • guard the entrance • guard the door • guard one's secrets • guard one's back • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 6
1. guard prisoners = pilnować więźniów guard prisoners
2. guard the entrance = pilnuj wejścia guard the entrance
3. guard the door = chroń drzwi guard the door
4. guard one's secrets = strażnik czyjś tajemnice guard one's secrets
6. guard one's privacy = strażnik czyjś prywatność guard one's privacy
czasownik + guard
Kolokacji: 6
assigned to guard • leave to guard • help guard • built to guard • stand guarding • ...
guard + przyimek
Kolokacji: 19
guard against • guarded by • guard at • guard from • guard with • ...
guard + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 21
jealously guard • closely guarded • heavily guarded • well guarded • carefully guarded • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.