"glorious" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

glorious przymiotnik

glorious + rzeczownik
Kolokacji: 123
Glorious Revolution • glorious day • glorious past • glorious history • glorious view • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.