"glorious" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

glorious przymiotnik

glorious + rzeczownik
Kolokacji: 123
Glorious Revolution • glorious day • glorious past • glorious history • glorious view • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 8
2. glorious day = cudowny dzień glorious day
3. glorious past = cudowna przeszłość glorious past
4. glorious history = cudowna historia glorious history
5. glorious view = cudowny widok glorious view
6. glorious moment = cudowny moment glorious moment
7. glorious victory = wielkie zwycięstwo glorious victory
8. glorious future = cudowna przyszłość glorious future

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.