TYLKO DO NIEDZIELI!Zgarnij GRATIS przy zakupie kursu angielskiegoSPRAWDŹ >>Zamknij

"garage" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

garage rzeczownik

rzeczownik + garage
Kolokacji: 18
parking garage • bus garage • basement garage • Gourmet Garage • UK garage • ...
garage + rzeczownik
Kolokacji: 29
garage door • garage sale • garage rock • garage band • garage sales • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 5
1. garage door = drzwi garażowe garage door
  • The garage door went up without anyone in the room doing anything.
  • She went outside again, and I heard the garage door open.
  • A few minutes later, I'm on the phone and hear the garage door open.
  • A garage next door and a building down the street will go too.
  • Maybe that was why the police had taken him out through the garage door.
  • I felt my way to the garage door and opened it.
  • The garage door went up and so did the dog.
  • She thought it would be nice to add a garage door.
  • Once the garage door was closed, he got out of the car.
  • Children should never be allowed near a moving garage door for this reason.
2. garage sale = wyprzedaż rzeczy używanych, wyprzedaż garażowa garage sale
4. garage band = zespół garażowy garage band
5. garage sales = wyprzedaże rzeczy używanych garage sales
czasownik + garage
Kolokacji: 8
build a garage • garage attached • store in one's garage • convert one's garage • drive to the garage • ...
przymiotnik + garage
Kolokacji: 43
underground garage • two-car garage • new garage • three-car garage • one-car garage • ...
przyimek + garage
Kolokacji: 10
into the garage • in the garage • to the garage • from the garage • at the garage • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.