BŁYSKAWICZNY ANGIELSKI!Tylko do niedzieli roczny kurs online -40%.Sprawdź

"formerly" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

formerly przysłówek

czasownik + formerly
Kolokacji: 120
formerly known • formerly called • formerly owned • formerly serve • formerly occupied • formerly held • formerly work • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 25
2. formerly called = niegdyś zadzwonić formerly called
3. formerly owned = niegdyś posiadać formerly owned
5. formerly held = niegdyś trzymać formerly held
8. formerly belong = niegdyś należ formerly belong
10. formerly considered = niegdyś rozważyć formerly considered
15. formerly placed = niegdyś umieścić formerly placed
17. formerly run = niegdyś pobiec formerly run
18. formerly classified = niegdyś sklasyfikować formerly classified
20. formerly stand = niegdyś stań formerly stand
21. formerly employed = niegdyś zatrudnić formerly employed
23. formerly based = niegdyś oprzeć formerly based
24. formerly associated = niegdyś powiązać formerly associated
25. formerly referred = niegdyś odnieść się formerly referred
formerly + przymiotnik
Kolokacji: 9
formerly homeless • formerly communist • formerly independent • formerly available • formerly widespread • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.