Roczny kurs eTutor angielski -40%.Promocja tylko do niedzieli!SPRAWDŹ >>

"football" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

football rzeczownik

rzeczownik + football
Kolokacji: 53
college football • school football • youth football • league football • rules football • association football • club football • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 16
2. school football = futbol szkolny school football
3. youth football = piłka nożna młodzieżowa youth football
5. rules football = zasady piłka nożna rules football
7. club football = klubu piłka nożna club football
8. Monday Night Football = Poniedziałkowy wieczór Piłka Nożna Monday Night Football
9. flag football = futbol flagowy (odmiana futbolu amerykańskiego) flag football
  • Flag football is really hard, well not if you know the game.
  • The first game of flag football was played in the 1930s.
  • During their first year of playing flag football, the team won 1 game and lost 7.
  • I play flag football in a league that I've been playing with for 13 years.
  • The sports included in the league are flag football, baseball and basketball.
  • Other sports students can participate in are flag football, softball, and track.
  • This version of flag football is played with five on a side on a 60-yard field.
  • "You felt you were holding back," she said of playing flag football.
  • The reason behind that was for introduced flag football to other people in surabaya.
  • The team was established in 2001 by a group of players of flag football at the beach.
11. varsity football = piłka nożna międzyuczelniana varsity football
12. team football = piłka nożna zespołowa team football
13. NCAA Division I-A football = Podział NCAA piłka nożna NCAA Division I-A football
14. touch football = rekreacyjna odmiana futbolu amerykańskiego touch football
15. world football = piłka nożna światowa world football
16. division football = podział piłka nożna division football
football + rzeczownik
Kolokacji: 383
football player • Football League • football team • football game • football coach • football field • football match • football season • ...
football + czasownik
Kolokacji: 16
football running • Ohio football represents • football takes • Football lives • football playing • ...
czasownik + football
Kolokacji: 66
play football • watch football • include football • use for football • announce from football • coach football • compete in football • ...
przymiotnik + football
Kolokacji: 104
professional football • Gaelic football • pro football • Canadian Football • American football • amateur football • Argentine football • ...
przyimek + football
Kolokacji: 26
about football • in football • including football • for football • of football • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.