BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"fever" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

fever rzeczownik

rzeczownik + fever
Kolokacji: 38
hay fever • cabin fever • Saturday Night Fever • Jungle Fever • Indiana Fever • ...
fever + rzeczownik
Kolokacji: 21
fever pitch • fever reducer • fever dream • fever blister • fever outbreak • ...
fever + czasownik
Kolokacji: 26
caused by hay fever • fever breaks • fever occurs • fever comes • fever strikes • ...
czasownik + fever
Kolokacji: 24
include fever • cause fever • reduce fever • occur with fever • contract fever • die of fever • ...
przymiotnik + fever
Kolokacji: 43
yellow fever • high fever • typhoid fever • scarlet fever • rheumatic fever • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 8
2. high fever = wysoka gorączka high fever
3. typhoid fever = tyfus, dur brzuszny (choroba zakaźna) typhoid fever
  • The couple's only daughter died of typhoid fever in 1903.
  • Their only child, a daughter, died of typhoid fever at an early age.
  • He and his wife had only five years together before she died of typhoid fever in 1939.
  • As a result, at least 18 people died from typhoid fever over the next several months.
  • In 1910, the death rate because of typhoid fever was 14 people 100,000.
  • Before she turned five, her mother died of typhoid fever.
  • However, he died before his father because of typhoid fever.
  • His father also died of a typhoid fever on March 26.
  • She died of typhoid fever in 1881, leaving him with three young children.
  • Here, like thousands of others, he came down with typhoid fever.
5. rheumatic fever = gorączka reumatyczna rheumatic fever
6. hemorrhagic fever = gorączka krwotoczna hemorrhagic fever
7. low-grade fever = niskogatunkowa gorączka low-grade fever
8. unexplained fever = niewyjaśniona gorączka unexplained fever
przyimek + fever
Kolokacji: 13
with fever • of fever • from fever • for fever • to fever • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.