"fee" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

fee rzeczownik

rzeczownik + fee
Kolokacji: 186
tuition fee • admission fee • transfer fee • membership fee • entry fee • entrance fee • registration fee • subscription fee • license fee • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 33
3. transfer fee = wartość transferu, opłata transferowa transfer fee
4. membership fee = opłata członkowska membership fee
6. entrance fee = opłata za wstęp entrance fee
7. registration fee = opłata za rejestrację, wpisowe registration fee
8. license fee = opłata licencyjna license fee
9. subscription fee = cena prenumeraty subscription fee
10. licence fee = abonament radiowo-telewizyjny licence fee
11. management fee = opłata z tytułu zarządzania management fee
12. user fee = podatek od usług publicznych user fee
13. school fee = opłata szkolna school fee
14. licensing fee = udzielając zezwolenia opłacie licensing fee
15. service fee = opłata za obsługę, koszt obsługi (np. w restauracji) service fee
16. maintenance fee = opłata za utrzymanie (np. patentu, mieszkania) maintenance fee
18. application fee = opłata za przyjęcie podania bądź wniosku application fee
19. parking fee = opłata parkingowa parking fee
20. student fee = opłata studencka student fee
21. transaction fee = opłata za transakcję transaction fee
22. appearance fee = opłata wyglądu appearance fee
23. rights fee = prawa opłata rights fee
24. attorney fee = koszty zastępstwa procesowego attorney fee
26. filing fee = opłata za rejestrację filing fee
27. royalty fee = honorarium royalty fee
28. greens fee = zieloni opłata greens fee
29. franchise fee = opłata franchisingowa franchise fee
30. breakup fee = breakup opłata breakup fee
31. processing fee = opłata kancelaryjna processing fee
32. stud fee = opłata za krycie stud fee
33. contingency fee = wynagrodzenie wypłacane prawnikowi w przypadku wygrania przez niego sprawy contingency fee
fee + rzeczownik
Kolokacji: 25
fee structure • fee schedule • fee increase • fee income • passport fee cover • ...
fee + czasownik
Kolokacji: 38
fee ranges • fee includes • fee covers • fee pays • fee hikes • ...
czasownik + fee
Kolokacji: 70
collect fees • raise fees • impose fees • include fees • earn fees • sign for a fee • reduce fees • join for a fee • increase fees • ...
przymiotnik + fee
Kolokacji: 99
legal fee • monthly fee • annual fee • high fee • small fee • undisclosed fee • additional fee • flat fee • low fee • nominal fee • ...
przyimek + fee
Kolokacji: 18
including fees • in fees • on fees • from fees • with fees • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.