"fame" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

fame rzeczownik

rzeczownik + fame
Kolokacji: 11
Georgie Fame • world fame • Fame of America • Hollywood fame • television fame • ...
fame + rzeczownik
Kolokacji: 46
Fame inductee • Fame Class • Fame member • Fame Award • Fame player • ...
fame + czasownik
Kolokacji: 24
fame grows • fame comes • fame spreads • fame rests • fame begins • ...
czasownik + fame
Kolokacji: 28
gain fame • achieve fame • win fame • find fame • bring fame • earn fame • rise to fame • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 12
1. gain fame = sława przyrostu gain fame
3. win fame = sława zwycięstwa win fame
4. find fame = znajdź sława find fame
5. bring fame = przynieś sławę bring fame
6. earn fame = zdobądź sławę earn fame
7. rise to fame = zdobyć sławę, osiągnąć sławę rise to fame
8. enjoy fame = ciesz się sławą enjoy fame
9. acquire fame = zyskaj sławę acquire fame
10. seek fame = szukaj rozgłosu seek fame
11. attain fame = osiągnij sławę attain fame
12. get one's fame = dostawać czyjś sława get one's fame
przymiotnik + fame
Kolokacji: 35
international fame • national fame • great fame • worldwide fame • greatest fame • ...
przyimek + fame
Kolokacji: 13
of Fame • to fame • for fame • with fame • in fame • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.