"entrance" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

entrance rzeczownik

rzeczownik + entrance
Kolokacji: 90
side entrance • cave entrance • tunnel entrance • park entrance • station entrance • north entrance • subway entrance • ...
entrance + rzeczownik
Kolokacji: 60
entrance hall • entrance fee • entrance exam • entrance examination • entrance gate • entrance door • entrance ramp • entrance test • ...
entrance + czasownik
Kolokacji: 14
entrance leads • entrance faces • entrance opens • entrance features • entrance lies • ...
czasownik + entrance
Kolokacji: 46
gain entrance • make one's entrance • use the entrance • guard the entrance • block the entrance • mark the entrance • ...
przymiotnik + entrance
Kolokacji: 87
main entrance • front entrance • grand entrance • separate entrance • rear entrance • new entrance • southern entrance • ...
przyimek + entrance
Kolokacji: 31
in front of the entrance • near the entrance • after entrance • outside the entrance • toward the entrance • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.