PRZEPIS NA ANGIELSKI.Rabat 40% na kurs online tylko do niedzieli!Sprawdź

"elementary" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

elementary przymiotnik

elementary + rzeczownik
Kolokacji: 37
elementary school • elementary education • elementary particle • elementary level • elementary grade • elementary school teacher • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 8
4. elementary level = poziom podstawowy elementary level
5. elementary grade = podstawowa klasa elementary grade
  • From 1969 to 1975, she worked as an elementary school teacher.
  • Between 1919 and 1933 he worked as an elementary school teacher.
  • He wants to go to college and become an elementary school teacher.
  • The class had 26 women and 5 men, all but a few elementary teachers.
  • An elementary school teacher said she was concerned about her class.
  • He is the son of a police officer and an elementary school teacher.
  • We have elementary teachers out there sitting with 38, 40, 42 kids in their class.
  • He worked as an elementary school teacher in 1975-1976 while taking law classes at night.
  • Short story about the social lives and love affairs of elementary school teachers.
  • She has also worked as an elementary school teacher and a social worker.
elementary + przyimek
Kolokacji: 3
elementary to • elementary in • elementary through

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.